הקרקס השמח

 

 

 

להטוטים,תרנגול רוקדת,כלב מאולף.