מלך הגונג'ל

 

 

 מופע עם מבחר בע"ח כגון צב ענק בגודל מטר,נחש,שיתוף הילדים.

 


halleluya_Homepage