סדנאות גא'גלינג

מתחם של הפעלה עם אביזרי קרקס מגגונים.