דוכני קליעה

דוכני קליעה/הפעלה ודוכני קליעה מתנפחים,דוכני הפעלה בסגנון לונה פארק